Sök

Milano: Not in the rules

Seminariet är tänkt att ge en inblick i hur de fyra skiljedomsinstituten (CAM, SCC, VIAC & DIS) hanterar viktiga frågor som inte är reglerade i skiljedomsregler men ändå är mycket viktiga för såväl parterna som skiljedomare.

Datum: 17 maj 2018

Tid: 17.00 - 19.00

Plats: Milan Chamber of Arbitration, Via Meravigli 7, Milano, Italien

Seminariet är kostnadsfritt.

Se programmet här.