Sök

New York: Columbia Arbitration Day 2018

Columbia Arbitration Day 2018 kommer att äga rum den 2 mars på Columbia Law School i New York.

Detta års tema är “The Way Forward: International Arbitration Meets a New Global Reality.” Konferensen kommer att bestå av fyra paneler som kommer att diskutera ämnen inom kommersiella, investerings och mellanstatliga skiljeförfaranden samt en lunchpresentation. Totalt 6.0 CLE credits kommer att tilldelas konferensens deltagare.

Datum: 2 mars 2018

Plats: Columbia Law School, 435 W 116th St, New York

Se programmet här.

Registrera er här.