Sök

Stockholm: 2018 Nordic Summit on Commercial Dispute Resolution in China

Konferensen kommer att samla skiljeförfarandeexperter från Kina och Norden för att diskutera olika apsekter relaterade till kommersiella skiljeförfaranden i Kina, bl.a. inom energi, finans och investeringar. SCCs generalsekreterare Annette Magnusson, SCCs styrelseordförande Kaj Hobér och SCCs vice styrelseordförande Patricia Shaughnessy kommer att delta.

Datum: 18 juni 2018

Tid: 08.30 - 17.00

Plats: SCC, Brunnsgatan 2, Stockholm

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Beijing Arbitration CommissionThe Finland Arbitration Institutethe Danish Institute of Arbitration (DIA)the Arbitration and Dispute Resolution Institute of Oslo Chamber of Commerce och SCC.

Se programmet och mer information här.