Sök
Finalister klara i Stockholm Treaty Lab-tävlingen

Finalister klara i Stockholm Treaty Lab-tävlingen

För ett år sedan öppnade anmälan till The Stockholm Treaty Lab; en innovationstävling där priset tillfaller det lag som tar fram det modellavtal som anses ha störst potential att öka miljövänliga och klimatanpassade investeringar. Nu är två finalister utsedda och vinnaren kommer presenteras inom några veckor.

Vad är det som hämmar hållbara investeringar och vilken roll kan detta modellavtal spela för att övervinna dessa hinder? Hur ser en övergång se ut? Och vad behöver hända? Detta var några av frågorna som juryn  diskuterade när de möttes i slutet av april för att gå igenom tävlingsbidragen. Bedömningen gjordes blint, vilket innebär att alla inlagor var anonymiserade innan de skickades till juryn.

Totalt inkom 22 bidrag, och av dessa har två lag nu gått vidare till andra omgången. I denna omgång har finalisterna uppmanats att arbeta vidare på sina bidrag efter kommentarer från juryn. I juni samlas juryn igen för att utse en slutgiltig vinnare och beslutet väntas bli offentliggjort i mitten av juli.

”Vi är överväldigade av responsen och viljan att ta sig an den här utmaningen, men också av kvaliteten och engagemanget som genomsyrat bidragen. Stockholm Treaty Lab visar att policy crowdsourcing faktiskt fungerar", säger SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson.

Gloal synlighet för såväl vinnaren som övriga lag
Det vinnande bidraget kommer att uppmärksammas vid flera stora evenemang, bland annat i New York och i Davos i januari 2019. Läs mer om det här.

Stockholm Treaty Lab syftar inte bara till att ta fram det bästa modellavtalet. Syftet är också att så många idéer som möjligt ska nå en bredare publik, även om modellavtalet som innehöll dem inte nådde hela vägen till den sista rundan av tävlingen.

För att de innovativa idéer som presenterats i tävlingen ska få största möjliga exponering har Stockholm Treaty Lab gått samman med Wolters Kluwer för att sammanställa en specialutgåva av Journal of International Arbitration. Alla lag kommer att bjudas in för att utveckla sitt tävlingsbidrag till en artikel för eventuell publicering.

Mer information kommer inom kort efter att vinnande bidrag offentliggjorts.

Om Stockholm Treaty Lab
The Stockholm Treaty Lab är ett innovationspris som instiftats av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillsammans med svenska och internationella partners. Syftet med tävlingen är att få fram ett internationellt modellavtal med potential att öka investeringarna i gröna innovationer, teknik och klimatanpassning genom att skapa en förutsägbar, stabil och transparent investeringspolitik och skapa incitament och minska riskerna för investerare.

Nytt på Swedish Arbitration Portal: Högsta Domstolen avslog verkställandet av en skiljedom

Nytt på Swedish Arbitration Portal: Högsta Domstolen avslog verkställandet av en skiljedom

I ett beslut nyligen publicerat på Swedish Arbitration Portal avslog Högsta Domstolen erkännandet och verkställandet av en skiljedom, och konstaterade att en av parterna inte getts möjlighet att presentera sitt mål.

Parten yrkade i sin talan att skiljedomen inte skulle verkställas genom att hänvisa till § 2 i sektion 54 i Lagen om skiljeförfarande på grund av att parten ej getts möjlighet att presentera sitt mål i skiljeförfarandet. Högsta Domstolen fann att det fanns skäl att inte verkställa domen, samt att skiljedomaren inte hade följt grundläggande handläggningsprinciper och inte gett parten möjlighet att presentera sitt mål.

Läs domen här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Fler nyheter
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här