Sök
Tvistlösning för att stödja policies rörande klimatförändringar

Tvistlösning för att stödja policies rörande klimatförändringar

I en paneldiskussion arrangerad av SCC och partners förra veckan vid COP 23 samlades experter för att diskutera tvistlösning som alternativ för att möjliggöra en implementering av UNFCCC och Parisavtalet.

Paneldiskussionen ägde rum den 16 november 2017 i United Nations Framework Conference on Climate Change (UNFCCC) förhandlingsområde – The Bonn zone. Diskussionen modererades av Wendy Miles QC, ordförande för IBA Arbitration Committee Working Group on Climate Change, och deltagare tog upp möjligheten för stater och andra aktörer att använda tvistlösningsmekanismer för att skapa incitament att följa Parisavtalet samt att arbeta för stabila regelverk. Vidare diskuterade de skiljeförfarandets roll i en miljöförändringskontext.

I sitt tal fokuserade SCCs generalsekreterare Annette Magnusson på vikten av gränsöverskridande gröna investeringar för att fullfölja löftena i Parisavtalet. Annette framhöll särskilt avsaknaden av ett lämpligt regelverk, företag drar sig just nu för att investera. Hon förklarade även att SCC vill bidra till bättre policies genom en global innovationstävling, Stockholm Treaty Lab, där utmaningen för de tävlande är att skapa helt nya sorters juridiska verktyg för att skapa incitament för tillväxt när det kommer till anpassning till klimatförändringar.

Evenemanget arrangerades tillsammans med International Bar AssociationPermanent Court of Arbitration och ICC Court of Arbitration. Panelen bestod av Dan Bodansky, Professor i juridik vid Arizona State University, Judith Levine, Senior Legal Counsel vid Permanent Court of Arbitration, Kate Cook, Barrister på Matrix Chambers, Anna Marieke Vermeer-Künzli, Legal Counsel på Nederländernas utrikesdepartement.

Se presentationerna här:

Kate Cook

Judith Levine

Stipendier för kinesiska studenter till ICAL-programmet

Stipendier för kinesiska studenter till ICAL-programmet

Tre stipendier för att studera magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljemannarätt vid Stockholms universitet riktade till kinesiska juridikstudenter finns nu tillgängliga. Stockholms universitet tar emot ansökningar mellan den 16 oktober 2017 och den 15 januari 2018.

Magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljemannarätt (Master in International Commerial Arbitration Law eller ICAL) vid Stockholms universitet har meddelat att tre fullskaliga stipendier har donerats av de svenska advokatbyråerna Gernandt & Danielsson, Mannheimer Swartling och Vinge.

Stipendierna kommer att ge fulltäckning av studieavgiften till tre högkvalificerade kinesiska juridikstudenter för att gå den ettåriga magisterutbildingen.

Om programmet

ICAL programmet vid Stockholms universitet har byggt upp ett globalt rykte och toppat internationella rankningar för specialiserade mastersprogram. Över det senaste årtiondet har över 300 examinerade studenter från cirka 70 länder berikat sina karriärer och expanderat sina nätverk genom programmet.

Läs mer om stipendierna här.

Läs mer om ICAL-programmet här.

Läs mer om en av studenterna som fick stipendiet förra året här.

Fler nyheter
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här