Sök
Nya gränser på ICCA Congress 2018

Nya gränser på ICCA Congress 2018

Förändring och anpassning inom internationellt skiljeförfarande var huvudtemat för den just avslutade ICCA Congress 2018 i Sydney. Under kongressens sista morgon deltog SCCs generalsekreterare Annette Magnusson i plenarsammanträdet: New frontiers: Potential of Arbitration Involving New Types of Claims.

I bild från vänster till höger: Ana Stanič, Annette Magnusson, Massimo Benedettelli, Wendy Miles och Stacie Strong.

Plenarsammanträdet syftade till att utforska vilka nya typer av mål som kan tänkas komma i framtiden inom internationellt skiljeförfarande, och hur skiljeförfarande i framtiden kan komma att bli ett forum för att lösa tvister under nya såväl nationella som internationella lagar samt internationella policies. Framväxande normer inom områden som korruption, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet samt åtaganden relaterade till klimatförändringar lär också komma att påverka internationella skiljeförfaranden framöver.

ICCA Sydney 2018 program

SCC i Shanghai

SCC i Shanghai

Den 5 maj hålls en konferens i Shanghai om hur utvecklingen inom internationellt skiljeförfarande påverkar skiljeförfarande i Kina. SCC:s biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson, och tidigare styrelseordförande i SCC Johan Gernandt är några av talarna.

Konferensen anordnas gemensamt av SCC tillsammans med Shanghai University of Political Science and Law (SHUPL) och Kina Academy of Arbitration Law (CAAL).

Medverkande talare är represententanter från institutioner, domstolar och akademin, samt jurister och advokater. Programmet är uppdelat i följande teman:

  • Med-Arb and Beyond
  • Chinese Mode of hearing
  • SCC Arbitration & China Arbitration
  • Foreseeable Future of Chinese Arbitration

Mer information och registrering här

Fler nyheter
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här