Sök

SCC på Energy Forum i Kazakstan

Energitvister kommer att stå i centrum när SCC:s Generalsekreterare Annette Magnusson deltar vid 10:e upplagan av KAZENERGY Eurasian Forum i Astana, Kazakstan den 29 september – 1 oktober.

Tema för årets upplaga av det internationella energimötet är “New Energy Horizons: Prospects of Cooperation and Investments”. I centrum står bland annat frågor om utvecklingstrender på den globala energimarknaden, behovet av att skapa långsiktiga partnerskap för att säkra global stabilitet på energiområdet, samt energitvister och tvistlösning.

SSC: Generalsekreterare Annette Magnusson kommer att delta i ett rundabordssamtal tillsammans med andra företrädare från regeringar, myndigheter och energiföretag om investeringstvister och effektiva tvistlösningsmetoder inom energibranschen. Hållpunkter under sessionen kommer vara: 

Vid årets KAZENERGY Eurasian Forum deltar representanter från över 80 företag inom energisektorn tillsammans med företrädare för myndigheter och organisationer, forskare och akademiker.

Läs mer om Kazenergy Forum här