Sök

SCC:s interimistiska skiljedom erkänd i Ukraina

Högsta domstolen i Ukraina beslöt att en interimistisk skiljedom meddelad under SCC:s regler är verkställbar i Ukraina. Skiljedomen innebär att status quo upprätthålls i en tvist om höjning av skatt som drabbar kärandens verksamhet. De begärda åtgärderna beviljades delvis av den interimistiske skiljemannen.

Verkställigheten hade ursprungligen nekats av den ukrainska överprövningsinstansen. Men i ett senare förfarande i februari 2016 konstaterade högsta domstolen att den interimistiska skiljedomen bör erkännas och verkställas i Ukraina och återförvisade målet till nedre instansen för omprövning. 

Beslutet från Högsta domstolen i Ukraina återfinns här

Den inofficiella engelska översättningen av högsta domstolens beslut har tillhandahållits av Anastasiya Grenyuk och Valentyna Pasko från Arbitrade law firm (www.arbitrade.ua). Den finns att läsa här