Sök

Ukrainskt erkännande och verkställighet av interimistisk SCC-skiljedom. Läs den engelska översättningen här.

Tidigare i år bekräftade hovrätten i Kiev erkännandet och verkställigheten av en interimistisk skiljedom mot Ukraina meddelad under SCC:s regler, efter att den ukrainska överprövningsinstansen tidigare återförvisat målet för ny prövning. SCC har tidigare rapporterat om fallet, och kan nu presentera en engelsk översättning av besluten.

Tidigare hade hovrätten i Kiev nekat erkännande och verkställighet av domen som ansågs stå i strid med public policy. Domstolen drog slutsatsen att den interimistiska skiljedomen gällde förändring av en skattesats - en fråga som enligt domstolen endast kan fastställas i enlighet med skattelagstiftningen i Ukraina. 

I det beslut som fattades i maj 2016 intog nästa instans en annan hållning och konstaterade bland annat att domen inte påverkar skattesystemet i Ukraina. Domstolen fann inga skäl att neka erkännande och verkställighet.

I juni 2016 överklagades målet. Utgången av verkställighets- och erkännandeförfarandena i Ukraina är således ännu inte slutgiltiga.

En engelsk översättning av beslutet från domstolen i Kiev finns tillgängligt här.

Den inofficiella engelska översättningen av hovrättens beslut har tillhandahållits av Julia Chernykh, på Arbitrade law firm (www.arbitrade.ua), och kan läsas här.