Sök

Vad är ISDS och hur fungerar det? Nytt faktablad från SCC

Faktabladet tar upp frågor som till exempel vilka investerarna är, vilken typ av förfaranden som prövats i ISDS, hur många fall har gällt miljöfrågor, och hur har utfallen i investeringstvisterna sett ut?

Vidare inkluderar broschyren ett exempel på en investeringstvist med Philip Morris, samt en översikt av Sveriges roll inom ISDS. 

Ladda ner faktabladet här (A5)