Sök

Ett rekordår för investeringstvister

Under de senaste 20 åren har SCC utvecklats till ett världsledande forum för att genom skiljeförfarande lösa tvister mellan investerare och stater. Sedan 1993 har SCC administrerat totalt 73 investeringstvister som grundar sig på bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtal och direktavtal.

undefined

2015 var återigen ett rekordår för investeringstvister hos SCC. 12 investeringstvister administrerades under SCC-reglerna detta år.

undefined

Av de 12 målen administrerades tio som skiljeförfaranden under SCC-reglerna, en enligt reglerna för utseende av en interimistisk skiljeman, och en under UNCITRAL-reglerna (utnämning av skiljeman för ad hoc-skiljeförfarande).

undefined

Sedan 1993 har SCC administrerat totalt 85 investeringstvister. Av de 85 målen har 72 % (62) av de registrerade investeringstvisterna administrerats enligt SCC:s regler för skiljeförfarande. Majoriteten av SCC:s investeringsmål är BIT- (34) eller ECT (22) -baserade tvister, men även tvister baserade på investeringsavtal (6) har inkommit och administrerats enligt SCC-reglerna.