Sök

SCC Platform – enklare och säkrare kommunikation från påkallelse till dom - Live!

Covid-19

Information from the SCC relating to Covid-19

Modellklausuler

SCC erbjuder skräddarsydda modellklausuler som finns tillgängliga på flera olika språk.

Vad kostar det?

Använd vår kalkylator för att få en uppskattning av kostnaderna för förfarandet.

Rättskällor

SCC Praxis. Lagar, domar, konventioner och Swedish Arbitration Portal.

Nyheter

Fler nyheter

Kalendarium

Fler händelser

Swedish Arbitration Portal

The Swedish Arbitration portal tillhandahåller engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor.

SCC Platform

Simplifying Secure Communication from Request to Award.

Om SCC Platform

Logga in