Sök

SCC Platform – enklare och säkrare kommunikation från påkallelse till dom - Live!

Modellklausuler

SCC erbjuder skräddarsydda modellklausuler som finns tillgängliga på flera olika språk.

Vad kostar det?

Använd vår kalkylator för att få en uppskattning av kostnaderna för förfarandet.

Rättskällor

SCC Praxis. Lagar, domar, konventioner och Swedish Arbitration Portal.

Investeringstvister

SCC är den näst största institutionen i världen för tvister mellan investerare och stater.

Nyheter

Fler nyheter

Kalendarium

Fler händelser

Swedish Arbitration Portal

The Swedish Arbitration portal tillhandahåller engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor.

SCC Platform

Simplifying Secure Communication from Request to Award.

Om SCC Platform

Logga in