SCC PLATFORM – ENKLARE OCH SÄKRARE KOMMUNIKATION FRÅN PÅKALLELSE TILL DOM

Sedan 2019 handläggs samtliga nya mål hos oss på SCC Platform – en plattform för kommunikation mellan SCC, parterna och skiljedomarna. Här hittar du information, vägledning och inloggningslänkar.

SCC Platform ger deltagarna i ett skiljeförfarande ett säkert och effektivt sätt att kommunicera och arkivera allt material i skiljemålet, såsom processuella beslut, inlagor och bevisning. Det är också främst genom detta forum som SCC kommunicerar med parter, advokater och skiljedomare i förfarandet.

Plattformen innehåller även en kalender för relevanta datum och tidsfrister och en anslagstavla för skiljenämnden att delge parterna praktisk information. Därutöver erbjuder plattformen arkiveringsmöjligheter av processmaterialet efter det att skiljeförfarandet avslutats.

Varje enskilt mål tilldelas ett eget arbetsrum, en sajt, på plattformen när målet registreras av SCC. Endast deltagarna i skiljeförfarandet blir inbjudna och har möjlighet att ta del av materialet i den specifika sajten. 

Har du frågor om ditt inlogg eller någon funktion i SCC Platform?
Välkommen att kontakta oss via arbitration@chamber.se

Sedan maj 2020 erbjuder SCC också Ad Hoc Platform, som ger ett säkert och effektivt sätt att kommunicera även för ad hoc förfaranden. 

SCC var en av de första institutionerna i världen att lansera en digital plattform för målhanteringen, se vår lanseringsfilm.

 

undefinedundefinedundefined