FAQ

Finns det några riktlinjer för hur man använder SCC Platform?

Ja, det finns riktlinjer - SCC Platform Guidelines. Dessa finns tillgängliga i varje enskilt datarum. Riktlinjerna innehåller information om hur man bäst använder plattformen, vilka funktioner som finns och adresserar några av de frågor som kan uppstå längs vägen. Mer information och praktiska guider finns också tillgängliga på plattformen. 

Kostar det extra att använda plattformen?

Tillgång till och användning av plattformen ingår i SCC:s administrativa avgift. Lagring upp till en viss datamängd ingår också i den administrativa avgiften. Om ytterligare lagring behövs utöver det tillhandahållna utrymmet, finns det möjlighet att mot en lagringsavgift få tillgång till ytterligare datautrymme på plattformen. Information om användning, lagring och lagringsavgifter finns på plattformen och i SCC Platform Guidelines.

Måste man använda SCC Platform?

SCC Platform kommer att utgöra det forum genom vilket SCC kommer att kommunicera med parter, advokater och skiljemän under hela förfarandet. Därför är viss interaktion med plattformen nödvändig för deltagarna och beskrivs i SCC Platform Guidelines. I övrigt står det deltagarna fritt att komma överens om i vilken utsträckning de önskar använda plattformen.

Vem har tillgång till siten?

Varje datarum är tillgängligt endast för deltagarna i det enskilda skiljeförfarandet, dvs SCC, nämnden, parterna och ombuden. Användarkonton administreras av SCC:s sekretariat.

Kan en användare ändra eller ta bort uppladdat material i efterhand?

Nej. När en fil är uppladdad kan det inte redigeras eller tas bort.

Hur är det med systemsäkerheten?

Plattformen är en produkt levererad av HighQ. HighQ är en världsledande leverantör av säkra digitala lösningar inom juridik och finans och som används av fler än 250 advokatbyråer runt om i världen. Systemet är ISO 27001 certifierat och har en SOC2 Rapport. Mer information finns under “Säkerhet” i menyn till vänster.

Vad händer efter det att skiljeförfarandet avslutats?

Det enskilda datarummet kommer att vara tillgängligt för deltagarna under ett år efter det att skiljeförfarandet avslutats. Deltagarna kommer att kunna ta del av, skriva ut och spara processmaterialet men kommer inte längre att ha möjlighet att ladda upp ytterligare material på plattformen.

I enlighet med SCC Arbitrators’ Guidelines ska skiljenämnden behålla en kopia av akten under minst ett år efter avkunnad skiljedom. Förutsatt att datarummet använts under förfarandet och innehåller allt processmaterial uppfyller plattformen skiljenämndens arkiveringsmöjlighet.