Guidelines

SCC Platform Guidelines och Ad Hoc Platform Guidelines innehåller information kring användning av plattformarna, deras funktioner samt några av de frågor som kan uppstå längs vägen.

SCC Platform och Ad Hoc Platform är digitala plattformar för säker och effektiv kommunikation och fildelning mellan parter, advokater och skiljemän i ett skiljeförfarande. Sedan 2019 handläggs alla nya SCC mål på SCC Platform, och sedan maj 2020 erbjuds även en Ad Hoc Platform för ad hoc mål, vid förfrågan. 

SCC Platform Guidelines och Ad Hoc Platform Guidelines innehåller information kring användning av plattformarna, deras funktioner samt några av de frågor som kan uppstå längs vägen. De nyligen framtagna riktlinjerna för SCC Express är avsedda att ge information om förfarandet och användandet av reglerna för SCC Express Dispute Assessment.

Riktlinjerna är inte och ska inte ses som skiljedomsregler. Mer information och praktiska guider finns också tillgängliga på respektive plattform. Du är välkommen att kontakta SCC:s sekretariat med eventuella frågor.