Sök

YAS

YOUNG ARBITRATORS SWEDEN

YAS är en förening för jurister under 45 år som är verksamma inom skiljeförfarande, och har idag 350 medlemmar både i Sverige och i andra länder.

undefined

YAS startades år 2003 med syfte att främja kunskapen om och intresset för svensk och internationell skiljedomsrätt hos yngre jurister. YAS är verksamma i Stockholm och Göteborg.

YAS arrangerar regelbundet seminarier och andra aktiviteter för sina medlemmar. Läs mer om kommande event och seminarium i vårt kalendarium.

Årsavgiften för medlemmar är 400 kr plus moms.

YAS Stadgar

YAS West 

YAS lokala verksamhet i Göteborg med omnejd benämns YAS West, och bedrivs av en lokalkommitté som är representerad i YAS styrelse.  

YAS West har funnits sedan år 2015, då Göteborgs Yngreförening för Kommersiell Tvistlösning (GYKT) gick upp i YAS. GYKT bildades år 2011. Föreningens ändamål var att främja intresset för och kunskapen om kommersiell tvistlösning.

Systerorganisationer i Sverige

SYF (Förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning) med syfte att främja intresset för och kunskapen om kommersiell tvistelösning i allmänhet och skiljedomsrättsliga frågor i synnerhet bland yngre jurister i södra Sverige.

Internationellt samarbete

YAS är en av 18 yngre föreningar som är med i paraplyorganet CCC. CCC (Co-Chairs' Circle) är en informell plattform för ledamöterna i systerorganisationernas styrelser med syfte att träffas och utbyta idéer, diskutera aktuella trender och samarbeta för att öka de yngres inflytande i den internationella skiljedomsvärlden.