Sök

Skiljeförfarandedagen

Skiljeförfarandedagen är en heldagskonferens arrangerad av YAS. Konferensen arrangeras årligen i Stockholm sedan år 2008 och syftar till att ge yngre jurister en inblick i aktuella frågor avseende nationella och internationella skiljeförfaranden. Skiljeförfarandedagen brukar vara ett mycket uppskattat evenemang med stort deltagande och intresse från en mängd aktörer inom skiljeförfarandebranschen i Sverige. Deltagarna ges därmed även ett unikt tillfälle att nätverka och knyta kontakter med andra inom branschen. Eventet avslutas med en gemensam middag för samtliga deltagare och föredragshållare.

Skiljeförfarandedagen 2018

Läs mer om tidigare års Skiljeförfarandedag:

Skiljeförfarandedagen 2017

Skiljeförfarandedagen 2016

Skiljeförfarandedagen 2015

Skiljeförfarandedagen 2014

Skiljeförfarandedagen 2013

Skiljeförfarandedagen 2012