Digitalt bibliotek

Digitalt bibliotek

I vårt digitala bibliotek har vi samlat information om skiljeförfarande.

Här hittar du information om SCC:s praxis, lagtexter, internationella konventioner, artiklar, riktlinjer och andra dokument om skiljemannarätt.

Saknar du något?

Kontakta oss så kan vi komplettera biblioteket.

Vill du bli publicerad?

Har du skrivit en artikel, uppsats eller notis om skiljemannarätt? Meddela oss så kan vi publicera den i biblioteket.