Artiklar

National Report Sweden (2020) in ICCA International Handbook on Commercial Arbitration

Lise Bosman (General Editor)
Maj 2020

Emergency arbitrators decisions in Investment Treaty Disputes at the SCC (2014-201)

Av Alexey Pirozhkin, SCC Intern
Maj 2020

Arbitration.ru

November 2019 | No 11 (14)
Including the “Analytic of the SCC Platform with Lise Alm, Head of Business Development, SCC”

Investor-State Arbitration 2020

Inklusive kapitel:
Investor-State Arbitration Before the SCC
By James Hope, a former member of the SCC Board
Detta kapitel reproduceras med tillstånd av ICLG. För mer information se https://iclg.com/.

Liber Amicorum in honour of SCC Chairman Prof. Dr. Kaj Hobér

Forward! September 2019
Inklusive artikeln:
The Emergence of an International Arbitral Institution for the 21st century
Av SCC Honorary Chairman Ulf Franke och SCC Secretary General Annette Magnusson

Green Technology Disputes in Stockholm

Av Sukma Dwi Andrina, Advokat och Researcher
Augusti 2019

The Journal of World Investment & Trade 2019

Volume 20 | Issue 4 (625-628)
Inklusive en recension av boken “The Rise of Investor-State Arbitration: Politics, Law, and Unintended Consequences” avTaylor St John.
Av Annette Magnusson, SCC Secretary General

SCC Practice Note: SCC Board Decisions on Challenges to Arbitrators 2016–2018

Av Anja Ipp, SCC Legal Counsel och SCC Interns Rodrigo Carè och Valeryia Dubeshka
SCC challenges to Arbitrators 2016–2018: Augusti 2019

Liber Amicorum in honour of Prof. A.S. Komarov

Inklusive artikeln:
East Meets West in Stockholm
Av Annette Magnusson, SCC Secretary General och Natalia Petrik, SCC Legal Counsel

Arbitration.ru

February 2019 | No 6 (6–8)
Including the “Interview with Annette Magnusson, Secretary General, SCC”

Investor-State Arbitration 2019

Inklusive kapitel:
Investor-State Arbitration Before The SCC Institute
Av James Hope, a member of the SCC Board
Det här kapitlet har reproducerats med tillstånd från ICLG. För mer information se: https://iclg.com/.

New York Dispute Resolution Lawyer

Hösten 2018 | VOL. 11 | NO. 2
Inklusive artikel:
International Arbitration in Stockholm: Modern, Efficient ADR with Century-Old Roots
Av Anja Havedal Ipp, SCC Legal Counsel

Expedited Arbitration at the SCC: One Year with the 2017 Rules

Artikel på Kluwer Arbitration Blog | April 2, 2018
Av Anja Havedal Ipp, SCC Legal Counsel

Rapport: Tvister säljer Sverige

Många känner inte till att Sverige är världsledande på internationell tvistlösning. Med den här rapporten vill vi ändra på det. Rapporten förklarar Sveriges position som forum för internationella tvister, dess betydelse för svensk ekonomi och hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

SCC Practice Note: Mediation Proceedings 2003-2017

av Samuel Carey
SCC mediation 1999-2017: December 2017

Bridging the Climate Change Policy Gap: The Role of International Law and Arbitration

Konferensrapport gällande klimatförändringar

Skiljedom upphävd på grund av jävig skiljeman

Högsta domstolen har i ett färskt avgörande upphävt en skiljedom på grund av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för en av skiljemännens opartiskhet i och med att denne varit knuten till en advokatbyrå där ena parten var klient. Domstolen konstaterar att när det gäller skiljemän måste kravet på objektivitet och opartiskhet ställas högt. Domen välkomnas av Skiljedomsinstitutet. I målet har Högsta domstolen inhämtat ett yttrande från Skiljedomsinstitutet. Advokat Martin Wallin, Linklaters, har kommenterat domen.

Sverige och svensk rätt i internationella skiljeförfaranden/YAS initiativ 2012

China Business Law Journal

May 2017 Volume 8 | Issue 5
Including the article:
Highlights of the revised Stockholm arbitration rules
By Anja Havedal Ipp, SCC Legal Counsel

EA Practice Note - Emergency Arbitrator Decisions Rendered 2015-2016

By Anja Havedal Ipp, SCC Legal Counsel
Emergency Arbitrator decesions at the SCC: June 2017

Investor-state disputes at the SCC

av Celeste E. Salinas Quero, SCC Legal Counsel
Investor-state disputes at the SCC: February 2017

SCC Decisions on Challenges to Arbitrators 2013-2015

av Anja Havedal Ipp, SCC Legal Counsel
Challenges to arbitrators: January 2017

2017 SCC Rules – Key changes

av Celeste E. Salinas Quero, SCC Legal Counsel
December 2016

Costs of arbitration and apportionment of costs under the SCC Rules

av Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat.

With the aim of increasing confidence in and transparency of SCC practice, this report describes
the size of disputes, their length and costs, as well as the manner in which tribunals ultimately apportion the costs of arbitration and costs for legal representation.

DG Trade Concept Paper Investment in TTIP and Beyond – The Path for Reform

Observations by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC).

SCC Praxis: Interimistiska utseenden under 2014

av Lotta Knapp
Artikeln ”Emergency Arbitrator Decisions Rendered 2014” sammanfattar de fyra interimistiska beslut som handlagts hos SCC under 2014 och innehåller en sammanfattande kommentar om de 13 interimistiska beslut som handlagts av SCC sedan 2010.

SCC Praxis: Skiljeförfarandets kostnader i förlikta mål

av Sukma Andrina
Artikeln ”SCC Practice: Arbitration Costs in Settled Cases”, som nyligen författats av SCC juristen Sukma Andrina, granskar kostnaderna för skiljeförfaranden där parterna beslutat sig för förlikning efter att målen hänskjutits till skiljenämnden.

SCC Praxis: Emergency Arbitrator Decisions

av Johan Lundstedt
Rapporten, författad av SCC:s tidigare medarbetare Johan Lundstedt, sammanfattar tvisterna och innehåller utdrag från skiljemännens beslut mellan 2010 och 2013.

Prima Facie Decisions on Jurisdiction of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce: Towards consolidation of a ‘Pro Arbitration’ Approach

av Felipe Mutis Tellez
Rapporten sammanfattar SCC:s praxis i jurisdiktionsfrågor som beslutats prima facie mellan åren 2010 och 2012. Rapporten, som innehåller mer än 45 beslut, är upprättad av SCC:s tidigare praktikant Felipe Mutis Tellez.

Arbitrability: Problematic Issues of the Legal Term

This Thesis is devoted to terminological analysis of the term “arbitrability” which constitutes
an important part of specialized legal discourse focusing on arbitration law. The research is
conducted with the aim to disclose the meaning conveyed by the term “arbitrability”, and
provide justification for describing this term as multi-facetted and highly context-dependable
phenomenon.

Appointment of arbitrators under the SCC Rules

av Celeste E. Salinas Quero
Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat, har författat avsnittet som i detalj belyser hur utseenden av skiljemän går till i SCC:s mål (Sidor 50-54).

Oral presentation of evidence and the application of the parol evidence rule in international arbitration

av Erik Mårild

The SCC Experience of Insurance Disputes

av Erik Mårild
Rapporten, som är skriven av Erik Mårild, visar även att många tvister inom detta område är så kallade multi-party tvister.

Institutional Arbitration - SCC Rules (Chapter XII)

av Marie Öhrström
Kapitel XII beskriver rutiner och praxis i mål enligt SCC:s- regler. Det är skrivet av Marie Öhrström, tidigare biträdande generalsekreterare på SCC.

Arbitrators’ independence and impartiality: a review of SCC Board decisions on challenges to arbitrators (2010-2012)

by Felipe Mutis Tellez
The report follows the format of previous reports on SCC practice, and includes decisions taken by the SCC Board in the past two years.

Court assistance in Production of Documents in Sweden

av Christina Blomkvist
A new article by Christina Blomkvist examines Swedish court intervention in arbitration proceedings. Blomkvist analyzes in particular the approach of Swedish courts in the taking of evidence, focusing in a recent decision by the Supreme Court of Sweden in the case No. Ö 1590-11.

Overview of the SCC Investment Caseload

av Natalia Petrik, SCC Legal Counsel

The SCC Experience of Gas Disputes: Perspectives from a Leading Arbitration Centre

av Annette Magnusson
By Annette Magnusson, SCC Secretary General Presented at the Second Annual Forum on Commercial & Legal Strategies for Successfully Negotiating Long Term Gas Supply Contracts on 13 June 2012

Waiving the Right to Arbitrate

by Bengt Åke Johnsson, Ola Nilsson
The article examines the approach of Swedish, English, French, German and Swiss law in determining when a party waives its right to arbitration by initiating court proceedings and offers a comparative analysis of the scope that waiver.

Innovation in Arbitration - The Report

To follow up on the discussions and ideas shared at the Innovation in Arbitration Conference held in Stockholm earlier this year, the SCC has published a Report which captures the debate that took place during the event. The Report visits each one of the three sessions of the Conference: ”Technology in Arbitration”, ”Innovation: Clients and Counsel” and ”A Client’s wishlist”, providing the reader with a vivid description of the panelists’ discussions on how innovation in the context of a changing globalized economy opens opportunities as it also brings challenges to clients and counsels of the arbitration community.

SCC Practice: Separate Awards for Advance on Costs, 1 January 2007-31 December 2011

av Gretta Walters
Common trends in the application of Article 45(4) of the SCC Rules in SCC arbitrations have developed during the five years in which it has been possible to seek a separate award for reimbursement for Advance on Costs, concludes Gretta Walters in a new article. Walters has researched the applications made and found that tribunals granted requests for a separate award in 96 per cent of the cases and that the parties ultimately reported recovering money due to the award in 42 per cent of the cases.

Manifest Lack of Jurisdiction? A Selection of Decisions of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce concerning the Prima Facie Existence of an Arbitration Agreement

av David Ramsjö och Siri Strömberg
David Ramsjö and Siri Strömberg analyse the 131 prima facie jurisdictional challenges raised by respondents from January 2005 to December 2009. The article provides examples from the SCC caseload to illustrate the various types of objections the SCC faces when making prima facie jurisdictional decisions and gives a brief overview of the basic principles that guide such decisions.

International Dispute Resolution - a Modern Success Story of Legal Integration

Speech by Annette Magnusson, SCC Secretary General
Euro-Asian Juridical Congress, Ekaterinburg 7th of June 2012

The Next 10 Year ECT Investment Arbitration: A Vision for the Future - from a European Law Perspective

av Jan Kleinheisterkamp

The standard of Independence and Impartiality for arbitrators in International Arbitration

av Helena Jung (Master’s thesis Faculty of Law, Uppsala University, Sweden with internship at the SCC spring 2008).
A comparative study between the standards of the SCC, the ICC, the LCIA and the AAA This thesis compares the standards of independence and impartiality (1) in recent practices of the SCC and the ICC and (2) in the procedures of the SCC, the ICC, the LCIA and the AAA.

Arbitrators’ excess of mandate and procedural irregularities – A study based on challenged awards between 1999 and 2009

A recent examination of ten years of Swedish court practice shows that 10% of the challenge procedures resulted in the award being wholly or partially set aside. The most common ground for setting aside has been excess of mandate or procedural irregularity (Section 34 of the Swedish Arbitration Act.)

Rise of arbitration in the financial sector: breaking with tradition (2015)

av Silvia Devulder
Om skiljeförfarande i den finansiella sektorn.

Choice of Arbitration Venue in Light of Sanctions against Russia

av Irina Moutaye och Elena Billebro.
Article aims to examine some questions on the choice of traditional European arbitration venues (London, Paris, Stockholm, and Geneva) in light of the sanctions.

El Arbitraje en Suecia y el Nombramiento de árbitros bajo el Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo

Basic features, such as courts’ declarative judgements on jurisdiction, the Swedish approach on the seat of farbitration, set-aside proceedings, and a description of the appointment of arbitrators under the SCC Rules.

SCC Practice: Challenges to Arbitrators SCC Board decisions 2005-2007

av Helena Jung

Challenges to Arbitrators - Decisions by the SCC Board during 2008-2010

av Niklas Lindström

I denna artikel redovisas SCC:s styrelsebeslut kring jävsinvändningar mot skiljemän under åren 2008-2010. Artikeln är indelad i fyra huvuddelar, av vilka de första två kortfattat överblickar den aktuell lagstiftning och reglemente, den tredje redovisar SCC:s statistik, och den fjärde presenterar mål där SCC:s styrelse fattat beslut om jävsfrågan för en skiljeman.

Arbitrators’ independence and impartiality: a review of SCC Board decisions on challenges to arbitrators (2010-2012)

av Felipe Mutis Tellez
Rapporten omfattar SCC:s styrelsebeslut mellan 2010 och 2012 och följer samma format som tidigare publicerade rapporter avseende SCC:s praxis.

Mål om klander av skiljedom i hovrätterna

av Johan Munck och Helga Hullman
Undersökningen, som genomförts av f.d. justitierådet Johan Munck och rådmannen Helga Hullmann, omfattar alla klandermål som har anhängiggjorts under perioden 2004-01-01 - 2014-05-31 i samtliga hovrätter.