LAGAR

Svensk materiell rätt

SCC tillhandahåller inofficiella översättningar av avtalslagen, köplagen och räntelagen. Översättningarna har finansierats av advokatbyråer med verksamhet i Sverige i syfte att göra svensk rätt mer tillgängligt för utländska användare. SCC ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningar.

Svensk lag om skiljeförfarande

SCC tillhandahåller inofficiella översättningar av lagen om skiljeförfarande. Lagen är tillämplig i skiljeförfaranden som har sitt säte eller annars äger rum i Sverige. SCC ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningar.

Andra lagar om skiljeförfarande

Här finns skiljedomslagar från andra jurisdiktioner. SCC ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningar.

Internationella lagar och regler

Här finns internationella dokument av relevans för de som kommer i kontakt med skiljeförfarande.