Riktlinjer för skiljedomare

Riktlinjer för skiljedomare

SCC har tagit fram Riktlinjer för skiljedomare för att underlätta och effektivisera skiljedomarnas arbete.

Riktlinjerna innehåller praktisk information om SCCs administration av skiljemålen och tillämpningen av SCCs regler.

Ladda ned riktlinjerna

I riktlinjerna hittar man bl.a. information om:

  • beräkning och justering av arvoden
  • ersättning för omkostnader
  • dagpenning
  • skattskyldighet för skiljedomare
  • fakturering av arvoden
  • utseende av sekreterare
  • handlingar som ska skickas till sekretariatet
  • delgivning av skiljedom 


Riktlinjerna innehåller också SCCs modelldom samt information om när eventuella fullföljdshänvisningar ska tas med i domen.

Ladda ner dokumentet för bekräftelse av administrativ sekreterare: 

Bekräftelse enligt Skiljeförfarande

Bekräftelse enligt Förenklat Skiljeförfarande