Swedish Arbitration Portal

Swedish Arbitration Portal

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor.

Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Besök portalen här