Sök

Årsmöte med SCC:s Styrelse september 2020

SCC:s styrelsemöten hålls en gång per månad. Styrelsens uppgifter består i att fatta beslut enligt SCC:s regler, t.ex. SCC:s behörighet, utseende av skiljedomare, invändning om jäv samt beslut om kostnaderna för skiljeförfarandet.

Hela styrelsen träffas en gång per år i Stockholm för att diskutera aktuella frågor inom internationellt skiljeförfarande i allmänhet och SCC-förfarande i synnerhet. 

SCC:s styrelseledamöter

Mer information om SCC