Sök

8h Investment Treaty Arbitration Conference

The 8th Investment Treaty Arbitration Conference kommer att samla seniora regeringstjänstemän och främträdande jurister i fältet för att dela med sig av erfarenheter från investeringstvister. SCCs biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson kommer att delta.

Datum: 23 - 25 oktober 2018

Plats: Lichtenstein Palace, U Sovových mlýnů 506/4, Prag, Czech Republic

Se programmet här.

Läs mer om konferensen här.

Registrera er här.