Sök

Möte med SCC:s Styrelse december 2020

SCC:s styrelsemöten hålls en gång per månad. Styrelsens uppgifter består i att fatta beslut enligt SCC:s regler, t.ex. SCC:s behörighet, utseende av skiljedomare, invändning om jäv samt beslut om kostnaderna för skiljeförfarandet.

 

SCC:s styrelseledamöter 

Mer information om SCC