Sök

Stockholm: European Circuit annual conference

Den 20-21 september kommer Vinge att hålla en konferens på temat digitalisering inom skiljeförfaranden och rättstvister. SCCs vice generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson och SCCs styrelsemedlem James Hope kommer att delta.

Datum: 20 - 21 september 2018

Plats: Swedish Bar Association, Laboratoriegatan 4, Stockholm, Sverige

Mer information kommer att följa.