Sök

Stockholm: Medlingsseminarium i Sveriges Riksdag

Ett seminarium om medling som konstruktiv tvistlösning för kommersiella tvister i det 21:a århundrandet, från både ett användarperspektiv och ett medlarperspektiv.

 

Datum: 26 mars 2019

Tid: 12.00 - 15.00

Plats: Sveriges Riksdag, Andra kammarsalen

Talare:  Michael McIlwrath och Bill Marsh.

I avslutande paneldiskussion även Eric M Runesson och SCC's Annette Magnusson.

 

Anmälan senast 1 mars till registrering@sim-medling.org

Se inbjudan och program här