SWAN

Swedish Women in Arbitration Network

SWAN riktar sig till kvinnor som jobbar med, eller är intresserade av, skiljeförfaranden.

Nätverket fungerar som en mötesplats för professionell utveckling och utbyte av erfarenheter. SWAN bildades våren 2009 och har ca 200 medlemmar.

Mer information på SWANs webbplats swanar.se.