YAS

YOUNG ARBITRATORS SWEDEN

YAS är en förening för jurister under 45 år som är verksamma inom skiljeförfarande, och har idag 700 medlemmar både i Sverige och i andra länder.

undefined

YAS startades år 2003 med syfte att främja kunskapen om och intresset för svensk och internationell skiljedomsrätt hos yngre jurister. YAS är verksamma i Stockholm och Göteborg.

YAS arrangerar regelbundet seminarier och andra aktiviteter för sina medlemmar.

Mer information på YAS webbplats youngarbitrators.se.