Sök

YAS West

Verksamheten hos Göteborgs Yngre förening för Kommersiell Tvistlösning (GYKT), med syfte att främja intresset för och kunskapen om kommersiell tvistlösning, har genom beslut på GYKT-möte den 27 maj 2015 och YAS årsstämma den 9 juni 2015 övergått till att bli YAS-West, som är en del av YAS.

Tanken är att GYKT:s medlemmar nu istället blir medlemmar i YAS, som kommer att anordna seminarier och andra event även i Göteborg genom YAS-West. Medlemsavgiften i YAS ersätter medlemsavgiften i GYKT men medlemskap krävs för att i fortsättningen få information om eventen. Anmälan kan göras per e-post till yas@chamber.se.