Sök
Jubileumskonferens: “Navigating the Muddy Waters of Modern Arbitration”

Jubileumskonferens: “Navigating the Muddy Waters of Modern Arbitration”

ICAL-programmet vid Stockholms Universitet fyller 15 år 2018, och som en del av firandet anordnas en konferens den 7 november i Stockholm. Konferensen kommer även att vara startskottet för Global Oral Rounds i FDI Moot Court Competition. Registreringen är nu öppen.

Konferensen har titeln ”Muddy Waters of Modern Arbitration”, och syftar till att belysa utvecklingen inom internationellt skiljeförfarande och till att främja forskning och praktik inom området. Som titeln antyder tar sig skiljeförfarandeprocesser idag många olika former och uttryck. Då förfaranden kan röra såväl en suverän stats offentliga intressen till en enskild aktieägares privata sådana, förväntar sig användare av skiljeförfarande mycket mer av processen än någonsin tidigare. Konferensen syftar till att utmana såväl praktiker som akademiker kring frågan om huruvida skiljeförfarande i sin traditionella och nuvarande form är tillräckligt sofistikerad för att möta de nya behoven.

Brian Kotick, Senior Associate på Mannheimer Swartling och medlem i konferensens Organising Committee, säger i en kommentar:

“The Stockholm Arbitration community looks very much forward to hosting this important global arbitration event, encompassing both an educational conference and an exciting moot”.

Mer information om programmet och registreringen finns på ICAL Alumni Associations hemsida, och det går även att registrera sig direkt via denna länk.

SCC:s styrelse möttes i Stockholm

SCC:s styrelse möttes i Stockholm

Den 5 september samlades SCC:s styrelseledamöter i Stockholm för det årliga styrelsemötet. Tillsammans med sekretariatet diskuterades aktuella policyfrågor kopplade till SCC:s verksamhet men även till internationellt skiljeförfarande i stort.

SCC:s styrelse sammanträder en gång per månad för att fatta beslut i det löpande arbetet som rör målhanteringen, som till exempel jurisdiktionsfrågor, utseende av skiljedomare, jävsinvändningar och kostnader som rör skiljeförfarandet. Ungefär hälften av de femton styrelseledamöterna är baserade utanför Sverige varför vissa därför deltar i dessa möten över telefon och andra på plats i Stockholm.

Det årliga styrelsemötet är dock en möjlighet för samtliga, och speciellt för de nya ledamöterna, att träffas personligen. Se bilder från mötet nedan.

Fler nyheter
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här