En rättvis klimatförändringsprocess kräver förbättrade rättsmedel

IBA publicerade nyligen en rapport om behovet av nya rättsmedel för att uppnå en rättvis klimatförändringsprocess.

Rapporten, Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption, har tagits fram av en särskild arbetsgrupp som sedan 2012 arbetar med frågor som rör klimaträttvisa, mänskliga rättigheter samt utmaningar som både nationella och internationella rättssystem ställs inför.

Arbetsgruppen leds av miljörättsexperten David Estrin & människorättsadvokaten baronessa Helena Kennedy QC.

Rapporten innehåller över 50 rekommendationer för att uppnå förbättrad social rättvisa och skydd för mänskliga rättigheter i det globala miljöarbetet. I rapporten nämns specifikt att åtgärder för förstärkt klimaträttvisa framförallt krävs i utvecklingen av bilaterala handelsavtal (BITs).

Rapporten kommer att diskuteras närmre under IBA:s årsmöte i Tokyo den 22 oktober 2014.

Läs rapporten här

SCC har vid flera tillfällen diskuterat hållbar utveckling i förhållande till tvistlösning och har då framhållit att internationell investeringsrätt kan användas som ett verktyg i det globala miljöarbetet.

Tidigare i år beskrev SCC:s generalsekreterare, Annette Magnusson, SCC:s ställning i tidningen Miljöaktuellt.

Läs artikeln på svenska här

Läs artikeln på engelska här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här