Interimistisk skiljeman 2010-2013

Nu publicerar SCC en rapport över utseenden och beslut av intermistiska skiljemän hos SCC sedan denna möjlighet infördes 2010. Rapporten, författad av SCC:s tidigare medarbetare Johan Lundstedt, sammanfattar tvisterna och innehåller utdrag från skiljemännens beslut.

Reglerna om utseendet av en interimistisk skiljeman möjliggör för parter att ansöka om säkerhetsåtgärder innan målet har hänskjutits till en skiljenämnd och upp till 30 dagar innan skiljeförfarande har påkallats. 

Interimistiska skiljemän 2010 – 2013 i korthet 

• 9 utseenden sedan 2010. 
• Samtliga interimistiska skiljemän utsedda inom 24 timmar. 
• 6 förfaranden avslutade inom 5 dagar. 
• 3 förfaranden avslutade inom 12 dagar. 
• 2 ansökningar om säkerhetsåtgärder bifölls, 7 ansökningar ogillades. 

Ladda ner rapporten 

Läs mer om SCC interimistisk skiljeman

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här