Internationell investeringsrätt kan främja hållbar utveckling

SCC:s Annette Magnusson talade under UNCTAD World Investment Forum om vikten av multidisciplinärt samarbete för främjandet av hållbar utveckling.

World Investment Forum anordnas vartannat år av FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD). Konferensen är den största i världen för internationella handels- och investeringsfrågor.

SCC medverkade under diskussionen kring hur IIA:s (International Investment Agreements) bättre kan anpassas till FN:s agenda för hållbar utveckling.

“International environmental law largely lacks efficient tools in matters of sustainable development and mitigation of global warming; there are simply very limited enforcement mechanisms available to put force behind the words of its international conventions”, sa Annette Magnusson .

Hon påpekade vidare att den internationella investeringsrätten representerar en historisk möjlighet att på allvar sätta kraft bakom orden för hållbar utveckling på global nivå, och hålla stater ansvariga för sina miljörättsliga åtaganden.

“The use of IIA which includes an investor-state dispute settlement mechanism illustrates how international law has evolved in a direction by which states now will be held accountable for state obligations under international law”.

“As new IIAs are being negotiated, the catalogue of investment protection obligations in the new agreements could be drafted to explicitly support environmental measures, including e.g. provisions which specifically encourage FDI in low carbon technology, research in new renewables, or other mitigating measures from a climate change perspective”.

Läs hela SCC:s inlägg här

Läs fler inlägg från diskussionen om Reform of the IIA Regime

Mer om World Investment Forum 2014

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här