Översyn av lagen om skiljeförfarande

Regeringen meddelade igår att den kommer att tillsätta en utredning för att se över lagen om skiljeförfarande med målet att ytterligare stärka svensk konkurrenskraft.

Den nuvarande lagen om skiljeförfarande har varit i kraft mer än tio år. Under den tid som gått har det kommit att ställas allt större krav på effektiva tvistlösningsmekanismer. En särskild utredare ges därför i uppdrag att överväga en rad olika åtgärder för att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för såväl svenska som utländska parter. 

En viktig del av utredarens uppdrag är att överväga hur förfarandet för klander av skiljedom kan göras ännu mer effektivt. 

Utredaren ska även överväga om engelska ska kunna användas under klanderförfarande i svensk domstol. Om utredaren bedömer att användningen av engelska som rättegångsspråk skulle innebära negativa konsekvenser för offentlighetsprincipen eller för svenskans ställning som samhällsbärande språk ska utredaren föreslå åtgärder för att motverka detta. 

Johan Munck, före detta justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, har åtagit sig uppdraget som utredare. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här