Rapport från Tokyo Energy Charter Forum

SCC deltog på Tokyo Energy Charter Forum som anordnades med fokus på investeringsskydd under Energy Charter Treaty (ECT).

Konferensen anordnades den 21:a november av japanska utrikesdepartementet och Energy Charter Sekretariatet (ECS).

Konferensen gästades av ca 100 deltagare, däribland besökare från japanska regeringen, akademiker, jurister, ambassadörer och representanter från olika energibolag.

SCC:s Generalsekreterare Annette Magnusson medverkade under konferensen och talade om investeringstvister hos SCC. SCC är ett av tre alternativ för tvister mellan investerare och stater i traktatet, tillsammans med ICSID och UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Under konferensen framförde ECS:s Generalsekreterare Dr. Urban Rusnák ett öppningsanförande om vikten av Energy Charter Treaty; ett unikt multilateralt traktat som ingåtts av 52 medlemsstater, EU och Euratom.

I sitt tal betonar Dr. Rusnák vikten av effektiva investeringsskyddregler för att främja gränsöverskridande investeringar inom energiområdet.

 “Energy investments require strong legal protection and efficient dispute resolution mechanisms”. “…we need to increase awareness of the rights and obligations of investors and Contracting Parties under the treaty: ambiguity, legal uncertainty, grey areas… should be reduced to the minimum possible allowing, in a clear and predictable way, for a fair balance between (i) the public interest of the host states and (ii) investor’s rights”.

Läs hela talet här

Fler tal från konferensen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här