Riktlinjer för handläggning av klandertvister

I januari 2014 presenterade hovrättspresident Fredrik Wersäll nya interna riktlinjer för handläggning av klandertvister vid Svea Hovrätt.

Riktlinjerna finns nu tillgängliga på engelska vilket bidrar till att även utländska parter får en insyn i Svea hovrätts rutin vid klanderprocesser.

Svea hovrätts nya riktlinjer är ett av flera initiativ för att stärka Sveriges roll inom internationell tvistlösning.

Tidigare i år meddelade regeringen att de tillsatt en utredning för att se över lagen om skiljeförfarande med syftet att säkerställa att svensk tvistlösning är modern och effektiv samt fortsatt attraktiv för internationella tvister.

De nya riktlinjerna har utarbetats av hovrätten i samråd med advokater med erfarenhet av skiljeförfaranden och klandermål.

Interna riktlinjer: Skiljedomsmål i Svea hovrätt

Internal Guidelines: Arbitration cases before the Svea Court of Appeal

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här