Skillnader inom tvistlösning mellan de nordiska länderna

Resultaten av undersökningen Roschier Disputes Index återspeglar Sveriges starka ställning inom kommersiell tvistlösning samt tyder på en större fokus på tvistlösning bland svenska företag.

Marknadsundersökningen, som utkommer vartannat år, belyser trender inom internationell tvistlösning från ett nordiskt perspektiv.

För den tredje upplagan av undersökningen har TNS Sifo Prospera intervjuat 133 av de största företagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Resultaten av årets undersökning pekar bland annat på att skiljeförfarande är populärast i Sverige och Finland och att medling är vanligast i Norge.

I synnerhet företagen i Sverige, men även företagen i Finland, upplever  skiljeförfarande som den mer effektiva tvistlösningsmetoden.

Företag i Danmark och Norge ser istället domstolarna som mer effektiva.

Läs undersökningen här:

Roschier Disputes Index 2014

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här