Svenskt skiljeförfarande på ryska

I och med Sveriges starka position inom tvistlösning för parter i CIS regionen så har SCC och SAA tagit initiativet till att översätta boken ”Arbitration in Sweden” till ryska.

Arbitration in Sweden, som gavs ut på engelska 2011, var det första försöket att på ett heltäckande sätt beskriva internationellt kommersiellt skiljeförfarande i Sverige samt göra informationen tillgänglig för utländska aktörer.

Boken är författad av Fredrik Andersson (Mannheimer Swartling), Therese Isaksson (Lindahl), Marcus Johansson (Gernandt & Danielsson), Ola Nilsson (White & Case) och redigerad av justitieråd Johnny Herre.

SCC:s jurist, Natalia Petrik, har under ett år arbetat med den ryska översättningen av boken med stöd av advokatbyråerna Gernandt & Danielsson, Lindahl, Mannheimer Swartling och White & Case.

Kontakta Natalia Petrik för mer information om hur boken kan beställas

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här