Sök

23-24 juni: Ökad jämlikhet inom fältet för tvistlösning

Varför är det svårare för kvinnor att avancera och göra karriär inom internationell tvistlösning? Hur kan vi arbeta för att få in fler kvinnor på ledande positioner?

Frågor som dessa kommer att adresseras under konferensen ”Women in Dispute Resolution” som äger rum 23-24 juni i London.

SCC:s jurist Natalia Petrik kommer närvara under konferensen och tala på temat “How can feedback on arbitrators be used to make the arbitration selection process more gender diverse?”.

Andra teman som kommer diskuteras är:

Läs mer om konferensen här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här