Sök

27 maj: En bättre debatt om ISDS

Den 27 maj bjuder SCC in till seminariet ”ISDS: A Way Forward” där vi kommer diskutera hur en mer nyanserad och faktabaserad diskussion kan föras om det omtalade tvistlösningsverktyget ISDS (Investor-State Dispute Settlement).

Debatten kring investeringsskydd och ISDS som uppstått i och med TTIP förhandlingarna har präglats av en rad missförstånd och sakliga brister. Denna utveckling drivs därtill av att enskilda ouppklarade mål används för att illustrera hur ISDS fungerar.

Under detta seminarium ämnar vi därför diskutera varför ISDS används och hur proceduren går till. Därtill kommer vi diskutera hur vi kan skapa en mer faktabaserad debatt kring investeringsskydd och ISDS.

Under seminariet kommer vi bland annat diskutera:

Seminariet organiseras gemensamt utav SCC, the Association for International Arbitration (AIA) och Brussels Diplomatic Academy (BDA).

Plats: Bryssel
Datum: 27 Maj 2015

Mer information

För att anmäla dig till seminariet vänligen fyll i detta registreringsformulär och skicka det till events@arbitration-adr.org

Vad är ISDS? Besök ISDS-Bloggen och lär dig mer!

Investeringstvister hos SCC


SCC har en framträdande roll internationellt som forum för tvister mellan investerare och stater och är idag det näst största forumet i världen för ISDS-tvister efter världsbankens tvistlösningsorgan ICSID.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här