Sök

Ännu ett starkt år för SCC

2014 var ännu ett starkt år för SCC med 183 administrerade mål vilket är det femte bästa resultatet någonsin.

I SCC:s målstatistik, som nu finns publicerad på hemsidan, hittar du bland annat information om de påkallande parternas hemvist, vilken typ av avtal som legat till grund för SCC:s tvister samt information om tid för meddelande av dom.

Av de totalt 183 mål som handlades under 2014 var 49 % svenska och 51 % internationella, vilket visar på SCC:s mycket starka position som tvistlösningsorgan inom såväl det svenska som det internationella näringslivet.

Parter från 36 olika länder valde att förlägga sina tvister hos SCC. Svenska parter fortsatte att dominera följt av parter från Ryssland, England, Kina, Tyskland och Frankrike.

Under 2014 administrerade SCC tvister av vitt skilda karaktärer. Mest förekommande var tvister grundade på företagsköp (21 %), avtal om tjänst (20 %), leveransavtal (20 %) samt fastighets-/entreprenadavtal (10 %).

Läs mer om våra mål på vår nya statistiksida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här