Sök

Artikel publicerad om interimistiska utseenden under 2014

Artikeln ”Emergency Arbitrator Decisions Rendered 2014” sammanfattar de fyra interimistiska beslut som handlagts hos SCC under 2014 och innehåller en sammanfattande kommentar om de 13 interimistiska beslut som handlagts av SCC sedan 2010.

Artikeln, som är författad av tidigare SCC juristen Lotta Knapp, innehåller sammanfattningar av tvisterna och innehåller även utdrag ur skiljemännens beslut. Därtill ger artikeln en inblick i proceduren och händelseutvecklingen vid utseendet av en interimistisk skiljeman hos SCC.

SCC har per den 31 december 2014 mottagit totalt 13 ansökningar om interimistisk skiljeman sedan reglerna trädde i kraft i januari 2010.

Under 2014 mottog SCC för första gången en ansökan om interimistisk skiljeman i en tvist där båda parterna var svenska. Därtill mottog SCC två ansökningar om interimistiska åtgärder i  investeringstvister.

Läs artikeln här

Reglerna om utseendet av en interimistisk skiljeman möjliggör för parter att ansöka om säkerhetsåtgärder innan målet har hänskjutits till en skiljenämnd och upp till 30 dagar innan skiljeförfarande har påkallats. 

Mer information om interimistisk skiljeman hos SCC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här