Sök

CDR i samtal med SCC:s Annette Magnusson

I senaste numret av CDR Magazine intervjuas SCC:s generalsekreterare Annette Magnuson om SCC:s roll i världen, sin syn på den pågående debatten kring ISDS och om skiljeförfarandets betydelse som verktyg för fredlig konfliktlösning.

I intervjun talar Annette Magnusson bl.a. om hur SCC och andra skiljedomsinstitut bör vara en global röst och plattform för samtalet om utvecklingen av internationellt skiljeförfarande.

“The SCC is well-placed as a forum for discussions relating to reform; being a neutral venue for individual disputes, Magnusson points out that the SCC “can also be a neutral venue to have forward-facing/visionary discussions”.

Magnusson kommenterar även den pågående debatten kring ISDS; Investor-State Dispute Settlement.

“..to some extent ISDS has become a target for voices against free trade and globalisation in general, and little effort has been put into properly understanding the function and benefits of international arbitration in an international context”. 

“Here we have an audience that [is] not necessarily an arbitration audience but is made up of civil society and politicians, decision-makers at large. It is very important that we take it upon ourselves as an institution to be part of the discussion and to be a neutral sounding board".

I intervjun beskrivs även den kommande boken Arbitrating for Peace som kommer att innehålla flera konkreta exempel på hur internationellt skiljeförfarande använts för att på fredlig väg lösa politiskt känsliga konflikter. Boken ges ut till SCC:s 100-års jubileum 2017.

Läs hela artikeln med Annette Magnusson här

Mer information om CDR

Läs mer om Arbitrating for Peace

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här