Sök

CEDR medlingsutbildning: Fokus på effektiv konflikthantering vid affärstvister

”CEDR:s medlingskurs ger djuplodande kunskap om medling, förhandling och social interaktion”, så beskriver en av kursdeltagarna CEDR:s medlingsutbildning som nyligen anordnades i Stockholm.

Londonbaserade CEDR är ett av världens mest kända medlingsinstitut vars utbildning ger kursdeltagarna ett mångfacetterat perspektiv på konfliktlösning.

Kursdeltagarna får framförallt utveckla färdigheter inom förhandlings- och konflikthanteringsteknik och får även en bred kunskap kring social interaktion och problemlösning.

Kursen varvar teori med praktik och har ett tydligt fokus på interaktiva övningar där deltagarna får lära sig hur medlarens roll förändras i tvisteprocessens olika faser.

Medlingsutbildningen, som för första gången anordnades i Stockholm, pågick i 5 dagar i SCC:s lokaler och anordnades gemensamt av SCC samt Västsvenska Handelskammaren.

Kommentarer från kursdeltagare:

”Kursen har givit mig värdefulla nya insikter och ytterligare verktyg att hänga i mitt verktygsbälte.”

”En fantastisk kurs som varvar teori med praktiska övningar under alla fem dagarna, vilket i slutändan gav mig värdefull inblick i hur olika medlingssituationer kan se ut men också vad som krävs av en medlare.” 

”Jag fick med mig många bra redskap, både som medlare och förhandlare.”

”Att lära genom att göra – mycket bra undervisningsmetod!”

"Bästa kursen jag gjort på länge."

”Fantastiskt lärorik och användbar kurs.”

"I en tid då objektiv medling växer så det knakar internationellt och även börjar hitta sin väg till Sverige kändes kursen ytterst relevant. Jag fick med mig ett nytt sätt att medla. Blandning av privata och gemensamma möten samt hur medlarens roll förändras i medlingens olika faser var något av vad jag lärde mig.”

Medling

Medling är en flexibel och kostnadseffektiv tvistlösningsmetod där en oberoende tredje aktör i första hand skall hjälpa parterna att säkerställa att deras beslut om hur en tvist skall lösas är väl genomtänkt.

Mer information om medling 

CEDR Mediation Training Program

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här