Sök

Fem år av interimistiska utseenden under SCC Reglerna

Tidigare SCC juristen Lotta Knapp gav nyligen en presentation om praxis vid interimistiska utseenden hos SCC vid skiljeförfarandetävlingen Berlin Pre Moot.

Under sin presentation gav Lotta en inblick i händelseutvecklingen vid utseendet av en interimistisk skiljeman under SCC Reglerna. Hon gick även igenom de olika faserna utav utseendet samt diskuterade hur skiljemännen beslutar huruvida de bör bevilja eller avslå ansökan om interimistiska åtgärder.

"Det gläder mig att se att parter och skiljemän är lojala mot det interimistiska skiljeförfarandet som institut. Under 2014 har vi från SCC:s sida sett ett stort engagemang från skiljemän att på kort varsel vara tillgängliga och erbjuda sina tjänster till SCC och till parterna, även vid högtider och helger. Även parterna har, i de allra flesta fall, ansträngt sig för att vara tillgängliga under förfarandet", så beskriver Lotta Knapp det interimistiska förfarandet hos SCC.

Läs Lotta Knapps presentation här

Lotta Knapp är biträdande jurist hos Vinge i Helsingborg där hon arbetar specifikt med tvistlösningsfrågor. Under hösten 2014 var Lotta på secondment hos SCC där hon arbetade med målhantering hos sekretariatet i Stockholm. Under denna tid arbetade Lotta även med en artikel med uppdatering av SCC:s praxis i interimistiska förfaranden.

Interimistisk Skiljeman hos SCC

Reglerna om utseende av en interimistisk skiljeman möjliggör för parter att ansöka om säkerhetsåtgärder innan målet har hänskjutits till en skiljenämnd och upp till 30 dagar innan skiljeförfarande har påkallats. 

SCC har per den 31 december 2014 mottagit totalt 13 utseenden om interimistisk skiljeman sedan reglerna trädde i kraft i januari 2010.

Läs mer om interimistiska åtgärder hos SCC här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här