Sök

Film från konferensen ”International Dispute Resolution in Sweden”

I november 2014 samlades deltagare från hela världen för en tvådagarskonferens och kurs i Stockholm. I en film från konferensen, som nu finns tillgänglig på SCC:s hemsida, visas bland annat ett fiktivt medlings och skiljedomsspel samt intervjuer med talarna.

Konferensen ”International Dispute Resolution in Sweden” anordnades gemensamt av SCC, Swedish Arbitration Association (SAA) och Russian Arbitration Association (RAA) med syftet att informera om internationellt skiljeförfarande i Sverige och särskilt fokusera på tvistlösning för parter från Ryssland och CIS-regionen. 

Under konferensen fick deltagarna bland annat chansen att delta vid en rundabordsdiskussion hos Svea hovrätt, genomgå en kurs i medling och skiljeförfarande samt delta vid lanseringen av boken ”Arbitration in Sweden” som nyligen översatts till ryska.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här