Sök

Första året med nya medlingsreglerna

Det har nu gått ett år sedan SCC:s nya medlingsregler trädde i kraft i januari 2014. Medlingsreglerna är avsedda att underlätta en konstruktiv och effektiv hantering av kommersiella tvister.

Under året har SCC haft ett förstärkt fokus på medling genom att arrangera olika utbildningsaktiviteter och seminarier.

I maj 2014 organiserade SCC två seminarier ”Varför medling? Förhandlingen misslyckades ju” där talarna gav både ett svenskt samt ett internationellt perspektiv på medling.

I januari 2015 anordnades CEDR’s välkända medlingsutbildning för första gången i Stockholm. Under femdagarsutbildningen fick kursdeltagarna utveckla färdigheter inom förhandlings- och konflikthanteringsteknik samt öva sina färdigheter genom praktiska övningar och rollspel.

I november 2014 deltog SCC  även vid Energy Charter Sekretariatets utbildningsseminarium om investeringstvister och medling i Bryssel.

26 mars 2015: Affärsman eller gambler? Väljer du medling eller tvist?


Som en del utav Stockholms Handelskammares öppet hus-dagar bjuder SCC in till ett seminarium om medling där vi visar hur företag själva kan få bestämma och ha kontroll över utgången av en rättslig tvist.  Lyssna till Gert Nilsson och Richard Brolin som båda har lång erfarenhet av internationell tvistlösning och ett stort intresse för medling.

Anmälan och information här

Medling hos SCC

Medling är en flexibel och kostnadseffektiv tvistlösningsmetod där en tredje oberoende aktör aktivt assisterar de tvistande parterna att nå fram till en lösning där parternas affärsrelation ofta kan bevaras.

Metoden bygger på frivillighet där båda parterna själva kontrollerar och är aktivt inblandade i processen.

Mer om medling hos SCC

Läs om de nya medlingsreglerna här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här