Sök

IBA-presidenten David W. Rivkin efterlyser nytt kontrakt

SCC är glada att kunna publicera det inledningstal som IBA:s president och SCC:s vice ordförande David W. Rivkins nyligen höll vid årets Hong Kong Arbitration Week.

I talet, A New Contract between Arbitrators and Parties, beskriver Rivkin hur det ser ut idag, och lägger även fram ett antal förslag på förändringar som han menar skulle göra skiljeförfarandeprocessen mer tids- och kostnadseffektiv. Dessa föreslagna förändringar skulle även vara viktiga för att möta dagens kritik mot internationellt skiljeförfarande, inte minst i sammanhang som rör ISDS. 

Rivkin menar:

“I believe that many concerns about international arbitration can be resolved if we focus more on what the parties and counsel expect from the tribunal and what the tribunal expects from the parties and their counsel. We need a new contract between the arbitrators and the parties that will establish these expectations from the start. [---] The contract could also be mutual; it could focus not just on the arbitrators’ commitments but also the parties.”

Talet i sin helhet publiceras med tillstånd av David W. Rivkin och återfinns här:

HKIAC Keynote Address 27 October – Rivkin: “A New Contract Between Arbitrators and Parties” 

HKIAC Arbitration Week hölls 26 – 29 oktober i Hong Kong.

Mer om David W. Rivkin

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här