Sök

ICC, LCIA och SCC om sanktionerna

Debatten om EU-sanktionerna och deras eventuella inverkan på skiljeförfaranden som administreras av EU-baserade institut och involverande ryska parter har genererat ett flertal frågor. En gemensam artikel av ICC, LCIA och SCC besvarar de vanligaste av dem.

EU har sedan mars 2014 gradvis infört restriktiva åtgärder och ekonomiska sanktioner mot ett antal ryska individer och organisationer.

Detta har lett till debatt i Ryssland om vilken inverkan sanktionerna eventuellt kan ha i mål med ryska parter som administreras av EU-baserade skiljedomsinstitut. Frågor har uppkommit om den avsedda omfattningen av sanktionerna, och den pågående debatten har ofta innehållit politiserade argument som tidvis lett till missuppfattningar och oklarheter.

Artikeln syftar till att bemöta några av de vanligast förekommande frågorna om sanktionerna, bland andra:

Artikeln publicerades först i den ryska juridiska tidskriften Legal Insight (Nr. 5 (41) 2015) och återpubliceras här med tillstånd av Legal Insight. 

Läs artikeln här (engelska)

Läs artikeln här (ryska)

 SCC har tidigare skrivit om sanktionerna:

SCC kommenterar EU-sanktionerna

Q&A för EU-sanktionerna mot Ryssland

Allmän information för parter som berörs av EU-sanktionerna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här