Sök

Investeringsrätten kan främja globala miljömål

Visionära villkor i nya traktat kan spela en avgörande roll för hållbar utveckling och hejdad global uppvärmning, konstaterade SCC:s Annette Magnusson i ett tal nyligen på EFILA-konferensen i London.

Den internationella miljörätten saknar på det stora hela effektiva verktyg för att adressera klimatutmaningarna. Det finns helt enkelt inget som på allvar sätter kraft bakom orden i de internationella överenskommelserna.

Däremot representerar utvecklingen inom den internationella investeringsrätten en historisk möjlighet att på allvar hålla stater ansvariga för sina internationella åtaganden, poängterade Annette Magnusson i sitt tal.

Även vikten av internationella investeringar för att främja utvecklingen på miljöområdet betonades.

“Climate change needs action now, and international business can play an important role. Private companies can be frontrunners in sustainable development; as direct purchasers of renewable energy, as well as producers of renewable energy”.

“According to a recently published survey, 59% of the Fortune 100 Companies have set a renewable energy commitment, a greenhouse gas reduction commitment, or both. Companies set targets to reduce emissions from operations, and to invest in renewable energy”.

Läs hela talet ”Future Treaty Making” här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här