Sök

ITF: Investeringsavtal viktig faktor för Europas ekonomi

Förra veckan gästades Stockholm av Investment Treaty Forum (ITF). Talare och deltagare möttes i paneldebatter och seminarier på temat ”Europe as an Investment Treaty Actor”.

Investment Treaty Forum startades 2004 i syfte att skapa en global mötesplats för frågor som rör internationell rätt. Denna gång hade organisatören The British Institute of International and Comparative Law (BIICL) tillsammans med SCC, Mannheimer Swartling och Uppsala Universitet bjudit in till paneldebatt och föredrag i Mannheimer Swartlings lokaler i centrala Stockholm. Temat ”Europe as an Investment Treaty Actor” samlade talare och deltagare från såväl den politiska som juridiska sfären som forskare och representanter från näringslivet.

Bland annat diskuterades vilken betydelse investeringsavtal har för den ekonomiska utvecklingen i Europa, samt i vilken utsträckning investeringsavtal kan bidra till högre nivå av förutsägbarhet, stabilitet och transparens i relationen mellan investerare och stat. Fördelar med investeringsavtal, inte bara för industrin utan även för stater och konsumenter, lyftes också. Bland annat kan avtalen underlätta för europeiska investerare att etablera sig utomlands, samtidigt som de kan bidra till att göra Europa mer attraktivt för investerare från andra delar av världen. Under mötet framfördes dock även kritik mot avtalen, och behovet av investeringsskydd ifrågasattes.

Seminariet avslutades med en diskussion om EU-kommissionens roll i lagstiftningen kring investeringar. Utöver sin roll som förhandlare av framtida investeringsavtal har kommissionen även antagit en pådrivande roll som processförare och verkställare på området.

På kvällen innan seminariet höll SCC en välkomstmottagning för deltagare och talare. Se bilder från välkomstminglet och seminariet nedan. 

Presentationsmaterial:

Freya Baetens, Universiteit Leiden

Martins Paparinskis, University College London

Stormy-Annika Mildner,Federation of German Industries

Joerg Weber, UNCTAD

 

Foto: Björn Leijon

ITF: Investeringsavtal viktig faktor för Europas ekonomi

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här